Podstatou HEPPi Restaurant je ponuka celodenného stravovania v zdravom štýle a v príjemnej atmosfére. Naším poslaním je ukázať Vám, že čo je zdravé, nemusí byť bez chuti. Vaše zdravie a gastronomický pôžitok sú to, na čom nám skutočne záleží!

Princíp HEPPi gastronómie
Naša ponuka je pripravovaná na základe princípov unikátneho sofistikovaného výživového programu Metabolic balance®. Ide o patentovaný a vedecky podložený program pre úpravu metabolizmu, metabolických porúch, hormonálnej a enzymatickej produkcie. Rešpektuje jedinečnosť každého organizmu a jeho látkovej výmeny a biochemických procesov.
V každej porcii nájdete kúzelnú zostavu čerstvých, zväčša regionálnych surovín od vybraných dodávateľov. Ich správnou kombináciou v spojení s nápaditými receptami zatočíte s únavou, optimalizujete svoju váhu a privodíte si dobrú náladu. Navyše, naštartujete svoj metabolizmus a dostanete svoje telo do správnej rovnováhy.
Prečo sa stravovať podľa Metabolic Balance®?
Viac informácií nájdete na našej stránke venovanej Metabolic Balance®.
Vaše osobné HEPPi menu
V našej reštaurácii ponúkame zákazníkom možnosť prípravy individuálneho menu podľa ich osobného plánu Metabolic Balance®. Zoznam povolených potravín, ich kombinácia a gramáže boli zostavené na základe špeciálneho laboratórneho odberu krvi a rozsiahlej zdravotnej anamnézy, ktorú vypracovávajú naši poradcovia a spracováva inštitút Metabolic Balance GmbH & Co. KG v nemeckom Isene.
Stravovanie podľa programu Metabolic Balance® tak vedie nielen k regulácii hmotnosti, ale aj efektívne znižuje inzulínovú rezistenciu a s ňou súvisiace zdravotné problémy a riziká. Navštívte HEPPi Restaurant a dojedzte sa do zdravia!
IMG_4609